Birgitte Bibow, speciallæge i almen medicin

Birgitte Bibow er født 1963 og er klinikchef. Hun er speciallæge i almen medicin og med praksis i Indre by København siden 1999.  

Birgitte har været praksiskonsulent på Rigshospitalets afdelinger for gynækologi, obstetrik og pædiatri i 9 år.

Hun har deltaget i og været tovholder for flere forskningsprojekter i almen praksis bl.a.Tidlig opsporing af fødselsdepression.