Pneumokok-vaccinen

Dette efterår er der flere vaccinationer at forholde sig til. Vi vaccinere mod influenza, lungebetændelse (pneumokok) og til gravide også mod kighoste

 

På denne side beskrives forholdene omkring vaccination mod lungebtændelse (pneumokok). Klik her for at at komme til siden med information om vaccinen mod influenza.

 

Du kan blive vaccineret ved drop-in i klinikken alle dage i tidsrummet 13 til 15. Det er uden tidsbestilling og gælder indtil andet annonceres her. Denne ændrede procedure er for at undgå for mange i venteværelset på samme tid. 

 

Personer, som ikke er i målgruppen for det gratis tilbud om vaccination mod lungebetændelse, kan vaccineres mod privat honorar kr. 500,-

 

Målgrupper:

Målgruppen for gratis vaccination mod pneumokokker er gennemgået nedenfor. 

A) Personer, der er fyldt 65 år

B) Personer, som har en af følgende kroniske sygdomme:
     a) Personer med manglende eller dysfunktion af milten.
     b) Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft.
     c) Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.
     d) Personer med liquorlækage.
     e) Personer med tidligere invasiv pneumokoksygdom.
     f) Personer med Cochlear implantation.
     g) Personer med stamcelletransplantation.
     h) Personer med organtransplantation.

C) Personer, der ikke er fyldt 18 år, og som har en af følgende kroniske sygdomme:
     a) Personer med cyanotiske hjertesygdomme.
     b) Personer med hjerteinsufficiens.
     c) Personer som har gennemgået palliativ operation for hjertesygdom.
     d) Personer med hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation.
     e) Personer med kronisk lungelidelse (f.eks. cystisk fibrose).
     f) Personer med hypodynamisk respirationsinsufficiens.
     g) Personer med nefrotisk syndrom.
     h) Personer med immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.

D) Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom